Til­bake­blikk

Altaposten - - NYHETER -

I dag skal vi til­ba­ke til høs­ten 1979, da Al­ta kun had­de en enes­te pub i drift. Det var Stal­len på Alta­fjord verts­hus i Bosse­kop, der Verts­hu­set eldre­sen­ter er i dag. Stal­len had­de på det­te tids­punk­tet nett­opp va­ert gjen­nom en stør­re re­no­ve­ring og var al­le­re­de po­pu­la­er. 120-130 gjes­ter var inn­om på fredager og lør­da­ger, for­tal­te ho­tell­be­sty­rer Harald Si­mon­sen.

Han kun­ne vi­de­re in­for­me­re om at tirs­da­ge­ne var de dår­ligs­te da­ge­ne, mens pizza­til­bu­det gjor­de at man­da­ge­ne gikk greit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.