I Ham­mer­fest det skjer

Det er i skud­det med lo­ka­le fe­rie­tu­rer – og da kan Ham­mer­fest va­ere ret­te ste­det i uka som kom­mer.

Altaposten - - KULTUR -

I dag gikk nem­lig start­skud­det for Ham­mer­fest-da­ge­ne med man­ge spen­nen­de ting på pro­gram­met. Korona-kri­sen kre­ver at det tar for­holds­reg­ler, med maks 200 gjes­ter i tel­tet, men det blir både revy, trylle­show, mat­fes­ti­val, dukke­vogn-pa­ra­de. Mik­kel Gaup fra Al­ta skal ha både even­tyr­stund og joi­ke­verk­sted, mens Kei­i­no skal ha kon­ser­ter på lør­dag.

Mik­kel Gaup blir å fin­ne i Ham­mer­fest den­ne uka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.