Sports­bi­ler i sen­trum

Altaposten - - SPORT -

Det har va­ert tynt med kor­te­sjer av bi­ler på vei gjen­nom Al­ta i ret­ning Nord­kapp den­ne som­mer­en, men lør­dag var det man­ge som fikk med seg rek­ken med ita­li­ens­ke sports­bi­ler i Al­ta sen­trum.

På tor­get sto nem­lig et du­sin fer­ra­ri­er på utstilling og skue­lyst­ne fikk et flott syn. For de med sterk ko­ro­na­mis­tan­ke, så var det­te fins­ke Fer­ra­ri-ei­ere som var på tur i flokk og føl­ge.

(Foto: Even Mar­tin­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.