Di­gi­tal åp­ning

Altaposten - - SPORT -

Korona-si­tua­sjo­nen gjør at åp­nin­gen av stu­die­året ved Sa­misk høg­sko­le blir spe­si­ell. 26. au­gust er det of­fi­si­ell åp­ning, men den­ne gan­gen blir se­re­mo­ni­en di­gi­tal

– Den di­gi­ta­le se­re­mo­ni­en sen­des via stre­am­ing på www.sa­mas.no el­ler Face­bo­ok-si­den til Sa­misk høg­sko­le. Lin­ken blir lagt ut i for­kant av se­re­mo­ni­en, opp­ly­ser sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.