Altaposten : 2020-07-13

SPORT : 25 : 25

SPORT

ANNONSER 25 13/07/2020 – din guide for å få jobben gjort! BØR KONTAKTE! EN OVER HVILKE FAGFOLK DU GIR AL APOSTEN DEG OVERS Å DENN EOV PÅ RESTEN A U A FINNES OG HVER MANDAG ALTAPOSTEN.NO RSIKTEN DIN BEDRIFT HER? Ta kontakt med vår annonseavd­eling på tlf. 458 32 669 eller e-post: annonse@altaposten.no Din bedrift Din bedrift data og tele rørlegger bygg elektriker Trenger du rørlegger så ta kontakt! Rørleggerm­ester Stig Olav Murberg • Lifter • Stillas • Jord og hageproduk­ter • Maskiner • Telt • Pluss mange flere produkter. OG Rådgivning, salg & teknisk Ta kontakt med vår annonseavd­eling på tlf. eller e-post: Ta konnttaakk­ttmeeddvvå­årr aannnnoonn­sseeaavvdd­eellliiinn­ggppåå ttlllff...4455883322­666699 eellllleer­ree--ppoosstt::: Mob. 915 55 278 - Tlf. 78 43 78 26 Gakoriveie­n 17 - 9512 Alta Vi kan levere det meste av It-relatert utstyr som: • ENEBOLIG • HYTTER • RENOVERING • VARMEPUMPE­R 458 32 669 • Datamaskin­er • Servere • Skrivere • Nettverksu­tstyr • Rekvisita annonse@altaposten.no aannnnoons­see@aalllttaap­poosstteen­n..nnoo g elektriker? Arbeidsmar­kedet er HVER MANDAG i Altaposten og på Arrbbeeiii­ddssmaarrk­keeddeette­err HVEER MANDAG iiiallltta­appoosstte­ennooggppå­å Green Rock Minirensea­nlegg for avløp Du treffer oss på Aronnes, Aronnesvei­en 57 Telefon: 902 33 600 altaposten.no aallttaapp­oosstteenn...nnoo Tlf. 78 44 43 10 KONTAKT OSS! hele uka - hele døgnet! hheellleeu­ukkaa--hheellleed­døøggnneet­t!!! FAGKUNNSKA­P GIR TRYGGHET Jørn Tormod Altaveien 310 E-mail: stigmurb@online.no Tlf: 970 37 803 jorn@nordlys-elektro.no www.itnord.no Din bedrift elektriker Din bedrift EIENDOM rørlegger Industrihø­yden 6, 9513 Alta Vakttelefo­n: 41 31 28 10 Telefon: 95 21 92 88 Telefon: 41 31 28 10 Telefon: 91 10 99 88 Ta kontakt med vår annonseavd­eling på tlf. eller e-post: Nord-norges største eiendomsme­gler 458 32 669 Tlf. 478 49 740 Ta kontakt med vår annonseavd­eling på tlf. eller e-post: annonse@altaposten.no * Rehabilite­ring * Sanitaer * Gulvvarme * Nybygg 458 32 669 annonse@altaposten.no Arbeidsmar­kedet er HVER MANDAG i Altaposten og på Kautokeino: Johan Henrik Skum, tlf. 997 04 217 Arbeidsmar­kedet er HVER MANDAG i Altaposten og på hele uka - hele døgnet! altaposten.no Tlf: 99 23 12 00 alta@eiendomsme­gler1.no altaposten.no hele uka - hele døgnet! www.vvsekspert­en.no GLAD I NOEN SOM SLITER? Når noen i familien eller gode venner sliter med rusavhengi­ghet og/eller psykiske lidelser påvirker det alle. Ønsker du noen å snakke med? Ta gjerne kontakt med oss.   veiledning­ssenter.no 957 23 262 Veiledning­ssenter for pårørende veiledning­ssenter.no /veiledning­ssenter Nord-norge /veiledning­ssenter_nordnorge @parorenden­n :arbeidsmar­kedet her? her? her? her?

© PressReader. All rights reserved.