Altaposten

Sykepleier­e

- Asbjørn Nilsen

– Det merkelige fylket, Finnmark. Her har universite­tsbyen desentrali­sert sykepleier­utdanning som må deles med en av sykehusbye­ne. Hammerfest har hatt denne utdanninge­n siden 1960-tallet og har etter alle disse årene ikke vårt i naerheten av å dekke behovet til det sykehuset i byen. Mulig at en omlegging hadde vaert på sin plass for årtier siden.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway