Altaposten

Igang med etterforsk­ning

Politiet etterforsk­e haerverket.

-

Stein Hugo Jørgensen ved politiets operasjons­sentral sier til Altaposten onsdag morgen at de er på saken og at dette er noe de skal se på i naermeste framtid. Samtidig skjønner han frustrasjo­nen til Ali Khodabakhs­h, som ønsket politiet på åstedet så raskt som mulig.

– Det jeg kan si så langt,er at vi har en mistanke om hvem disse ungdommene er, det er det eneste jeg vil gå ut med per nå, sier han.

– Er det for lite ressurser til å rykke ut?

– Det er nok ikke snakk om lite ressurser, og jeg kjenner ikke dette tilfellet. Men, det kan hende at patruljen måtte ta hånd om et viktigere oppdrag. Det er en prioriteri­ng som gjøres hele tiden. Ofte er det pågående oppdrag som politiet holder på med, som ikke kan avbrytes. Jeg skjønner at de som ringer til politiet mener at det er viktig at vi kommer, men vi må hele tiden prioritere og det er en vurdering som hele tiden gjøres fra operasjons­sentralen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway