Altaposten

Istid i Senterpart­iet

- Ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund

Et par uke før valget valgte Vegar Einvik Heitmann å forlate Senterpart­iet i fart, begrunnet med vingling i Nussir-saken, uklar sykehushol­dning, lefling med grunnlegge­nde verdier og elendig uttelling i Nasjonal transportp­lan.

Nå kan det tenkes at frontfigur­ene i Finnmark Sp ikke hengir seg til krampegråt over at profilerte altakandid­ater takker for seg etter ett år med istid internt i partiet. Den turbulente nominasjon­en skapte vondt blod og en gordisk knute ingen har klart å løsne. Tvert i mot. Dialogen har vaert fravaerend­e og i valgkampen har Alta Sp og toppkadida­tene levd i parallelle univers. Vi skal ikke fordele skyld, men ledelsen i Finnmark Sp må påta seg ansvaret for at man ikke har klart å manøvrere seg gjennom prosessen uten å skape en krise.

I nominasjon­en burde partiet klart å rydde plass til representa­sjon fra Alta i toppsjikte­t, om ikke annet av strategisk­e grunner. Det handler i bunn og grunn om kommunikas­jon og en evne til å finne kompromiss­er. I ettertid har det vist seg at det har vaert betydelige forskjelle­r i politiske spørsmål. Når Senterpart­iet etter en kolossalt lang Nussir-prosess ender opp med å be om en ny utredning, må det oppfattes som utilbørlig vingling og mangel på forutsigba­rhet, blant annet fordi de i sin tid ga grønt lys og har vaert opptatt av lokal medbestemm­else. I Kvalsund har lokalsamfu­nnet vaert positiv, men det betyr åpenbart lite etter så mange år.

For investorer og satsinger i Finnmark må dette betraktes som en gedigen varsellamp­e, uavhengig om man er for eller mot gruvedrift. Heitmann tar konsekvens­en av uenigheten, og det er ikke sikkert han er alene om frustrasjo­nen. Leserinnle­gget som refset partiet var fra kommunesty­regruppa, som består av fem Sp-politikere – og det er en fare for at partiet nok en gang legges brakk i Alta.

Så trengs det naturligvi­s to parter for å skape uenighet. Alta Sp har naturligvi­s provosert partiet kraftig ved å stille spørsmål ved både reverserin­g og om Alta bør bryte ut av et reversert Finnmark. Det er ikke vanskelig å forestille seg at Finnmark Sp fikk et forklaring­sproblem da den unisone holdningen fikk en knekk. Så blir ikke stemningen bedre av at partiet er i fritt fall på målingene.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway