Altaposten

Endelig kan Silje slippe jubelen løs

– Vi gleder oss over at vi fortsatt har et godt grunnlag for å få gjennomfør­t vår politikk.

-

Det sa presidentk­andidat Silje Karine Muotka på NSRS valgvake. De første tallene viste at NSR hadde 33,4 prosent. Når 91,3 prosent av stemmene er opptalt har partiet 31,4 prosent oppslutnin­g, en nedgang på 7,4 prosentpoe­ng mot forrige valg.

I en pressemeld­ing sier Moutka at velgerne har gitt sin tydelige støtte til den linjen som NSR har ført på Sametinget de siste årene.

– De ønsker et tydelig og sterkt Sameting, og bidrar med det til å motvirke de kreftene som vil bygge ned vår plass i samfunnet, og vår mulighet til å bli hørt, sier Muotka.

Hun sier at de skal forvalte tillitten til det beste for Sápmi, og vil fortsette å jobbe for å løfte samisk språk- og kultur og bidra til utvikling i samiske lokalsamfu­nn.

– Jeg er beaeret for denne tillitserk­laeringen fra velgerne, som ved stemmeurne­ne har vist at de ønsker fire år til med god NSR politikk, fortsetter Muotka.

En lang og intens valgkamp har båret frukter for NSR og Muotka. De neste dagene vil NSR invitere til samtaler med andre partier på Sametinget med mål om å danne en flertallsk­onstellasj­on.

 ??  ?? NSRS presidentk­andidat Silje Karine Muotka er stolt og ydmyk over å ha fått velgernes tillit. (Foto: Lill Vivian Hansen)
NSRS presidentk­andidat Silje Karine Muotka er stolt og ydmyk over å ha fått velgernes tillit. (Foto: Lill Vivian Hansen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway