Men­neske­øyet

Man­ge dyr har øyne med en­kelt­lin­ser, slik som men­nes­ket.

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

Lin­se

Den­ne flek­sib­le ski­ven sam­ler ly­set på re­ti­na.

Horn­hin­ne

Den­ne gjen­nom­sik­ti­ge hin­nen bry­ter det inn­kom­men­de ly­set.

Syns­ner­ve

All in­for­ma­sjo­nen som sam­les av nett­hin­nen (re­ti­na), sen­des via syns­ner­ven til hjer­nen.

Nett­hin­ne (re­ti­na)

Ba­kerst i øyet lig­ger det man­ge lys­føl­som­me cel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.