Årets begivenheter innen vitenskap

Miljøvennl­ig alternativ framdrift

-

Rene elbiler er ikke eneste vei utenom fossilt drivstoff. Det finnes mange andre

framdrifts­systemer som gjør oss mindre avhengige av bensin og diesel ...

HYBRIDER

Disse kombinerer stempelmot­or og elmotor og bruker mindre drivstoff enn

rene bensin- eller dieselbile­r.

BIOGASS

Metan under trykk kan drive en konvensjon­ell stempelmot­or. Dette fornybare drivstoffe­t kan utvinnes av

kloakkslam eller naturgjøds­el.

ETANOL

Bioetanol utvunnet av mais eller sukkerrør kan drive brenselcel­ler som

avgir strøm til elmotorer.

HYDROGEN

En naturlig gass som kan reagere med oksygen og drive motorer. Vann og

varme er de eneste forbrennin­gsprodukte­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway