Su­per­la­de­de T-cel­ler be­kjem­per kreft

Årets begivenheter innen vitenskap - - Globalt Blikk -

I au­gust god­kjen­te lege­mid­del­til­sy­net i USA den førs­te celle­be­hand­lin­gen mot kreft av CAR-T-ty­pen, slik at be­hand­lings­for­men kan be­nyt­tes mot alle til­fel­ler av leu­ke­mi av ty­pen ALL. Celle­te­ra­pi­en CAR-T in­ne­bæ­rer å fjer­ne pa­si­en­tens eget im­mun­sys­tem og gi det en gen­etisk opp­gra­de­ring som gjør at cel­le­ne opp­da­ger og dre­per kreft­cel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.