Årets begivenheter innen vitenskap - - Forsk­ning -

En stu­die på trans­plan­ta­sjon av tarm­bak­te­ri­er mel­lom mus vis­te aten­kel­te ad­ferds­trekk også ble over­ført. For ek­sem­pel kun­ne en sje­nert mus bli mer nys­gjer­rig etter å ha tatt imot en bak­te­rie­trans­plan­ta­sjon fra en mereven­tyr­lys­ten mus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.