Ohca­lit vástá­du­said Sirp­má skuvlla ohcamii

Avvir - - OĐĐASAT -

DEATNU: Deanu gi­eld­da ba­jásšad­dan­ho­av­da Trond Are An­ti lea sád­den Sá­me­dig­gái e-po­ast­ta mas čál­lá ieža­set ád­den ah­te Sáme­dik­ki 2018 bušeahtas lea juollu­duv­von 250 000 ruvnno Sirp­má skuv­lii. Dasto jear­rá ge mii lea eak­tun dan vuor­uheap­mái, ja lea go fás­ta da­hje galgá go ohcat. Son maid há­lii­da diehtit lea go doar­jja Sirp­má skuvlla do­ibmii.

Son čál­lá vi­idá­sat ah­te Deanu gi­el­da lea sád­den ohca­ma Sirp­má skuvlla prošektii dán skuv­la­jah- kái, nu ah­te há­lii­da diehtit maid­dái goas dat ohcan me­an­nu­duv­vo.

Sá­me­dig­gi vás­tida su jearal­da­gai­de ah­te ruhta­sup­mi, 250 000 ruvnno, galgá mannat dálá Sirbmá-ohce­joga ovt­tas­barg­gu ču­ov­vole­ap­mái, nu go boahtá ov­dan 2018 bušeahtas. Se­am­más vás­ti­dit ah­te Deanu gi­eld­da ohcan lea ol­len Sá­me­dig­gái gos le­at me­an­nudea­me ášši. Lo­hpi­dit farg­ga sáddet dieđu dán áššis.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.