Syn­nø­ve Per­sen

Avvir - - PORTREAHTTA -

Riegá­dan 22.02.1950 Be­av­gohpis.

Evtto­huv­von guk­tui Dav­viriikk­alaš Ráđi gir­jjálašvuođa bálk­kašup­mái sá­mi gu­ovl­lus ja sus leam­aš diev­va jo­av­ko- ja sierradáid­dačájáhu­sat.

Lea Má­ze-jo­av­kku ása­heami rájes, loa­h­page­a­hčen 1970-lo­gus, ra­hčan ov­dánaht­tit sá­mi dái­da­ga si­h­ke po­liti­hkalaččat ja kul­tuvrralaččat.

Leam­aš miel­laht­tu ieš­guđet dáid­da­laš ráđi­in ja lávde­gotti­in ja leam­aš maid váldofá­ga­stude­a­nt­taid ne­av­vu.

Per­sen lea áŋ­gi­ruššan sá­me-po­liti­hkalaččat Ált­tá-stu­im­mi­id rájes ja lei miel­de iežas nealgudea­m­en Stuor­ra­dik­ki olg­g­obe­al­de 1979:s.

Leam­aš maid njunnošis ása­hit Sá­mi Dáid­da­gu­ovd­dáža ja Sá­mi Dáid­dase­arv­vi.

Dáidda­o­a­h­pu lea son ožžon vuos Gra­nums teg­ne- og male­sko­le i Oslo (1971), dasto Kunst­sko­len Tro­an­di­mis (1971-1972) ja velá Sta­tens kunst­aka­de­mi (1972–1978) Oslos.

Su dái­da­gat čiŋa­hit olu alm­mo­laš vie­suid Davvi-nor­g­gas ja su dái­da­gat le­at osto­juv­von ieš­guđet alm­mo­laš ása­hus­aid

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.