Dieđui­guin jáv­ka­dit ov­dagáttuid ja boa­st­tuip­már­du­said

Avvir - - OAIVEČÁLUS -

Ráđđe­hus ár­vala boaht­te 2019 stá­da­bušeaht­taár­va­lu­sas ain ruhta­dit Sá­mi ofe­laččaid doaim­ma, man Sá­mi al­laskuvlla jođi­ha ovt­tas Gi­eld­da- ja ođas­maht­t­inde­par­teme­ant­tain. Doaibma galgá maid vi­id­di­duv­vot, ja ofe­laččat gal­get in­terne­ahta bok­te maid juo­hki­goahtit dieđuid sápme­laččaid ja sá­mi kul­tuvrra bir­ra.

Duogáš da­sa lea go dat golbma Sá­mi ofe­lačča, geat juo­hke jagi johtet vi­idát Norg­gas ja mui­ta­lit eará nuo­rai­de sápme­laččaid bir­ra, eai olat bu­o­hkaid. Dan­ne vi­id­di­duv­vo Sá­mi ofe­laččaid doaibma dál neaht­ta­si­id­duin. Ofe­laš-doaim­ma ráđđe­ad­di mui­tala Áv­virii ah­te ofe­laččat di­ibmá olle­jed­je gal­le­dit 120 Nor­g­ga 400 joat­kkaskuvllas, ja vaikko johtet oal­le vi­idát, de le­at ain olu skuvllat mat le­at vuor­din­list­tus. Sii vási­hit maid ah­te si­h­ke oa­h­pa­head­djit ja oa­hp­pit vál­det sin­guin ok­tavuođa go há­li­i­dit ea­net dieđuid sápme­laččaid bir­ra. Nu lea leam­aš máŋ­ga jagi, ja jearal­da­gat las­sá­nit ja­gis ja­hkái. Da­sa lea ge neaht­ta­si­i­du juo­galágán čo­avd­dus da­hje duste­hus: Go ođđa neaht­ta­si­i­du gár­vá­na, de bes­set ju­o­be dop­pe háhkat dieđuid sámi­id bir­ra. Galg­gašii doaiv­ut ah­te jagi 2018:s juo lea miehtá Nor­g­ga ea­net diehtu ja máht­tu riik­ka eam­iálbmoga bir­ra. Nu ii le­at duohtavuohta. Dađi ba­há­but ohp­pet mánát ja nuorat olg­g­obe­al­de Sá­mi gu­ovlluid ain áib­bas unnán sámi­id ja sá­mi kul­tuvrra bir­ra. Go diehtit man unnán skuvllain le­at áiggi­id čađa oa­h­pa­han sámi­id ja sá­mi kul­tuvrra bir­ra, de lea juo­hke unna diehto­juo­hkin- ja oa­h­pa­han­do­aim­maš máilm­mi de­hálaš ja mávs­so­laš. Na bes­set juo­hkit dieđuid ja ad­dit olbmuide rievt­tes ja duohta gova sá­mi ealli­mis ja kul­tuvrras.

Sá­mi Ofe­laččat le­at dan rájes go doaibma bid­djui johtui 2004:s bar­gan mávs­so­laš diehto­juo­hkin- ja oa­h­pa­han­barg­guid sámi­id ja sá­mi kul­tuvrra bir­ra. Dat dáidá ge olu heajos guottuid sámi­id bir­ra jáv­ka­dan, go dávjá lea diehtemeaht­t­unvuohta mii eali­ha ov­dagáttuid, heajos guottuid ja boa­st­tuádde­jumi­id. Sá­mi Ofe­laččat čáje­hit eará nuo­rai­de mii sámevuohta lea, ja ad­det nuo­rai­de, geaid olle­jit gal­le­dit, ve­jo­lašvuođa oa­h­pás­muv­vat sáme­vuhtii. Dávjá lea dát dáčča nuo­raid vuost­taš deaiv­vade­ap­mi sápme­laččai­guin ja sá­mi kul­tuvrrain. Vaikko or­rut se­am­ma rii­karáji­id sisk­kobeal­de, de lea dađi ba­há­but gas­ka sá­mi máilm­mi ja dáža máilm­mi oal­le stuo­ris máŋg­ga dá­fus.

Vaikko or­rut se­am­ma rii­karájáid sisk­kobeal­de, de lea dađi ba­há­but gas­ka sá­mi máilm­mi ja dáža máilm­mi oal­le stuo­ris máŋg­ga dá­fus

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.