Ánsu Svensk For­mas Sámij åh­pa­dus­gu­ov­dá­sjii

Avvir - - OĐĐASAT -

SÁP­MI: Svensk Form gul­lá máilm­mi bo­arra­samos de­sign­serv­vii­de ja ása­huv­vui 1845:s, čál­lá av­ki.se pre­as­sa­dieđáhu­sas.

Juo­hke jagi váll­je se­arv­vi báikkálaš hábmeje­ad­dji mii iežas vuo­gi miel­de lea ovd­di­dan há­mi-, de­sign- ja ar­ki­tek­tuvrra Ruoŧas ja

riik­kaid­gas­ka­saččat. Norr­bot­ten lea váll­jen Svensk Sámij Form åh­pa­dus­gu­ov­dá­sja dán jagi gu­ovllu háp­meje­ad­djin. – Le a somá čalm­mustuhtj tit Sá­mi åh­pa­dus­gu­ov­dá­sja sin de­hálaš barg­gu ovd­das nan­net kul­tuv­ra ja ealáhusa, mii lea me­ark­kašan olu sá­mi ser­vo­da­hkii, lo­hká Svensk Form Norr­bot­ten sá­ga­do­al­li Ma­ria Juh­lin.

– Dát nammade­ap­mi hirp­mástuhtii min ál­fárot, lo­hká Sámij åh­pa­dus­gu­ov­dá­sja rek­tor BrittIn­ger.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.