Gea­hččat baic­ca mom­sa- ja ve­ar­ro­lo­guid

Avvir - - OĐĐASAT - Ma­rit Elin Ke­mi

Láhkalávde­got­ti áir­ras Nils Mik­kel­sen Ut­si ii loga vát­ti­sin gávnna­hit geat duođas bar­get ja el­let boazo­doaluin.

Ju­ris­ta, boazo­do­al­li ja sá­me­dig­geáir­ras Nils Mik­kel­sen Ut­si, guh­te maid gul­lá Fi­et­tar oro­ha­hkii, lea laht­tu dan ođđa láhkalávde­got­tis man Sá­me­dig­gi ja NBR le­at namma­dan. Son lea ear­ret eará mas­terčál­lo­sis váldán ov­dan siida­o­a­si/ do­al­lo­ovttada­ga ja ár­vala dan oččošii roa­hk­ka heaitti­hit.

–Vuost­tažetti­in fer­te gal ad­dit bar­gorá­fi juo­hke­hažžii dán lávde­got­tis. Muhto jus gea­hččá 1978 lá­ga go do­al­lo­ovttadat ása­huv­vui ja go 2007 lá­gas jot­ko­juv­vui siida­o­a­si na­mas, de oaid­nit ák­kas­tallami­in ah­te da­id ása­hed­je vai lea olm­moš gii guod­dá ovd­dasvástá­du­sa ja gean sáht­tá ráŋg­gáštit jus ov­dame­ark­ka dih­te bohccot va­há­guht­tet gitti­id, dad­já son.

Fe­mund du­op­mu duođašta dárbbu

Muhto Ut­si ii loga di­en ák­kas­tal­la­ma šat do­al­lat, go ov­dame­ark­ka dih­te sáht­tá siida­o­a­si miel­laht­tu guotte­hit áib­bas eará sajis, muhto liikká šad­dá siida­o­a­si eaig­gát guod­dit ovd­dasvástá­du­sa. Dat le­a­ge ok­ta dain vál­dočuolmmain maid Ali­m­us­rie­k­ti jor­ga­lahtii Fe­mun­den du­o­mus, man ok­tavuođas vel ávžžu­hed­je jođánea­mos lá­gi miel­de ođastit boazo­do­al­lolá­ga.

– Di­et du­op­mu lea lund­do­laš lávde­got­tis gea­hččat, ja gea­hččat dan ák­kas­tal­la­ma lea go dál šat makkár­ge ák­kaid doa­la­hit siida­o­a­si vai diktit re­gu­lere­ma le­at nu mo­vt ovd­deš áiggi­id, dat gii gil­le ja geas le­at ár­ja­nat bar­gat ealáhu­sas, sutn­je gul­lá vir­g­gálaččat do­al­lu maid, dad­já Ut­si.

Gávd­no­jit juo vuo­git

Son oaid­ná máŋ­ga vuo­gi mo­vt sáhtášii gozi­hit geas dat duođai lea boazo­do­al­lu ealáhus­san.

– Fer­te gávd­nat ji­erp­málaš juo­gu gok­ko earu­ha boa­zoeaig­gádi­id ja boazo­bar­gi­id, nu go doar­jagi­id ek­tui. Las­siár­vo­di­vat­lá­gas han lea gái­bá­dus­san ah­te fer­te unni­mu­sat 50 000 ruvnno di­nen. Nub­bi lea ve­ar­roláh­ka, mas galgá unni­mu­sat guht­ta mánu ol­les jagi bar­gan ealáhu­sas, nu ah­te de ii sáh­te le­at fás­ta bar­gu eará sajis. De ii de­avd­dáše eavttu le­at boazo­bar­gin jus 12 mánu barg­gašii boa­st­tas ov­dame­ark­ka dih­te, dad­já Ut­si.

Ruos­sa nuor­ra olbmui

Ut­si lo­hká de­hálažžan gea­hččat ob­ba­laččat ja vi­hkke­dit dár­ki­lit go­ap­paš guv­lui, man­ne doa­la­hit dálá siida­o­si­id ja man­ne ii le­at dár­bu da­id­da šat.

– Lea va­hát go nuor­ra olbmot eai bea­sa oasálastit eai ge oaččo doar­jagi­id eai ge va­hát­buhtadu­said. Dat báne­huht­tá ol­lu­si­id ja sii si­hk­ka­rit árv­voštal­let ah­te boazo­doa­lus ii boađe mi­hkke­ge. Muhto mii diehtit ah­te nuorain dat le­at bar­gonávc­cat. Jus no­gašii siida­o­asse­ort­net, vál­došii eret dat ruos­sa, ja gea­hpi­divččii nuor­ra olbmuid di­li boazo­doa­lus, oaiv­vil­da son.

Áv­vi­ra vuor­kágov­va

DO­AL­LO­OVTTADAT RUOSSAN NUO­RAI­DE: Láhkalávde­got­ti laht­tu, ju­ris­ta ja boazo­do­al­li Nils Mik­kel­sen Ut­si.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.