So­hka- gir­jji­in bar­ga­me

Avvir - - FORSIDE - Junná­na Ole Máh­te An­ne Ma­rie The­re­se / An­ne Ma­rie The­re­se Ei­ra Ke­mi

Sie­be-ni­il­las, Nils Johan He­at­ta, lea juo máŋ­ga jagi bar­gan so­hk­agirje­ođastemi­in. Vuos lei jurdda čo­hk­ket Ha­et­ta soga gir­jái, muhto dál lea son me­ar­ri­dan bu­ot Gu­ov­dage­a­innu sogaid čo­hk­ket ođđa so­hk­agir­jái.

Vi­id­dis so­hka

Gu­ov­dage­a­innu Ha­et­ta so­hka manná hirbmat vi­idát ja ieš lea ge Ha­et­ta-soga­laš. Dan­ne son lei me­ar­ri­dan ráhka­dit Ha­et­ta so­hk­agir­jji.

Muhto de lo­gai sutn­je ok­ta oa­h­pis ah­te go Ha­et­ta so­hka lea nie vi­id­dis, ii go de livččii juo liikká vál­dit bu­ot sogaid miel­de gir­jái. Nu son de me­ar­ri­dii, maŋŋil go lei vuđo­laččat jurddašan lea go

ve­jo­laš, ah­te son bidjá am­bišuvn­naid badje­lii ja ráhka­da ol­les so­hk­agir­jji mas bu­ot Gu­ov­dage­a­innu sogat le­at.

So­hk­agir­jjis le­at sá­me­na­mat

So­hk­agir­jji­in, mat le­at alm­mu­huv­von ov­dal, le­at na­mat čál­lon gástana­main, da­hje sáht­tá lo­hkat dáro­gi­el­na­main. He­at­ta lea me­ar­ri­dan ah­te su gir­jjis gal­get na­mat čál­lot sá­mi na­main.

Dan son lea me­ar­ri­dan dan dih­te go dal­le ii le­at ea­h­pá­dus ge gii lea olbmuid:

– Go sá­mi na­main mui­tala olbmo bir­ra, dal­le dih­tet bu­o­hkat vuđo­laččat jus­te gii lea olbmuid. Jus ov­dame­ark­ka dih­te čál­lo «Isak Ei­ra», na dat han sáht­tet le­at vaikko man gal­le, čil­ge son.

He­at­ta mie­las šad­dá ea­re­no­amáš so­hk­agirji dan dihtii go nu ii le­at alm­mu­huv­von ov­dal ja su mie­las lea de­hálaš doa­la­hit dan sá­mi ár­be­vieru ah­te sá­mi na­main čál­lit ja alm­mu­hit olbmuid na­maid.

Čo­hk­ken­bar­gui dárbba­ha ve­ahki

Gu­ov­dage­a­innu so­hk­agirji lea maŋe­mus ođastuv­von 1992:s ja dan čá­lii Ola Aar­seth gas­kamut­tus 1980:s. Da­sa le­at olbmot čál­lon geat le­at riegá­dan 1985:s ja ov­dal.

Dál lea He­at­ta juo gear­ga­goahtán da­id na­maid ja dieđuid čo­hk­ket dihtor­bá­sii. Las­sin le­at vel eará diehto­gir­jjit mat le­at ov­dal čál­lon.

Dál álgá ges bar­gu bu­ot ođđa dieđuid ohcat ja čo­hk­ket:

– Le­at ollu olbmot si­h­ke riegá­dan, nái­tal­an ja vád­jo­lan maŋŋel 1985. Dál álg­gán ge da­in­na bar­gat, lo­hka He­at­ta.

Dan barg­gu son lea jurddašan čo­av­dit máŋg­ga lád­je. Ear­ret eará lea sus ra­bas Face­bo­ok-si­i­du gos biv­dá ve­ahki olbmuin. Do­hko son lea bid­jan sko­vi man ávžžu­ha olbmuid Gu­ov­dage­a­innu sogaid bir­ra dieđuid de­av­dit ja sád­det alcces. Sus lea maid jurdda fi­na­dit olbmuid, ja ean­da­lii vuor­ra­sit olbmuid sá­gain, geain si­hk­ka­rit le­at ollu dieđut.

– Dieđán maid ah­te muh­tun olbmot láve­jit čá­lis­tit ođđa dieđuid dan boa­res so­hk­agir­jái, ja da­id dieđuid áin­nas áigg­ošin, dad­já He­at­ta.

He­at­ta mui­tala maid ah­te las­sin diehtočoagg­imii de son lea fit­nan ja ái­gu fit­nat hávde­eat­nami­in ohca­me dieđuid. Dan son lea da­hkan dan­ne go bu­ot áiggi­id ii gávn­na bu­ot dieđuid ov­dame­ark­ka dih­te gir­ko­gir­jji­in ja nu ain, dal­le oaid­ná hávde­geđggi­in riegá­dandáh­to­na ja goas lea vád­jo­lan. Son lea dán rádjái leam­aš ear­ret eará Jiehtájoga ja Bálo­joga hávde­eat­nami­in.

Ođđa so­hk­agir­ječál­lis lea ávžžu­hus bu­o­hkai­de geain soaittáše dieđut su bar­gui

– Cav­gi­le­h­ket fal áin­nas munn­je jus ležžet dieđut mat gul­let Gu­ov­dage­a­innu sogai­de, vai olla- šu­vašii ođđa Gu­ov­dage­a­innu so­hk­agirji, ávžžu­ha He­at­ta.

Sáv­vá alm­mu­huv­vot gu­ovt­ti jagi gea­hčen

He­at­ta lo­hká ah­te go dát lea astoái­ge­doaibma, de dieđus­ge ii mana nu jođá­nit, las­sin da­sa go lea ád­djás ja vi­id­dis bar­gu. Muhto sus lea sával­dat ah­te ođđa so­hk­agirji alm­mu­huv­vo sul­lii gu­ovt­ti jagi gea­hčen.

Gov­va: Nils Johan He­at­ta

BOA­RES SOHKAGIRJJIT: Farg­ga ii dárbbat šat dáid gir­jji­id bláđe­dit.

Gov­va: Astrid He­lan­der

ÁŊGIRDEADDJI: Nils Johan He­at­ta lea astoáig­gis čállime Gu­ov­dage­a­innu ođđa so­hk­agir­jji.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.