Ve­ah­ke­hit nuppi­id ál­goálbmot­mánáid

Avvir - - ALMMUHUSAT - Máret In­ger As­laks­dat­ter An­ti

Man­nan va­h­kus doa­lai Ált­tá si­id­da mánáid­gár­di nu go­hčo­duv­von so­li­da­ritehta­ka­fea, mas si­sa­bo­ahtu manná ve­ah­ke­hit eará ál­goálbmot­mánáid.

– Juo­hke čavčča čoag­gá mánáid­gár­di ve­ahk­kin ruđa Ma­ma Sa­rai, ja dan le­at sii jo da­hkan lo­gená­re jagi, dad­já Ált­tá si­id­da pe­da­go­ga­laš jođi­head­dji Ma­rie Loui­se Ha­et­ta Lant­to.

Eak­to­dáhto­laš­bar­gu váhnemi­id bea­lis

– Váhne­mat gáhkke­jit ja lái­bot láibbáži­id, mánát fas juo­hke­haš ráhka­da juoga nu mánáid­gárd­dis ja vuv­det da­id dop­pe. Sii čog­get ve­ahk­kin ruđa Ma­ma Sa­rai da­nin go son ve­ah­ke­ha eará ál­goálbmot­mánáid, ja sii há­li­i­dit ve­ah­ke­hit eará ál­goálbmogi­id, dad­já Lant­to.

– Sidjii­de lea maid de­hálaš ah­te ruhta manná da­sa masa lea lo­hpi­duv­von, nama­las­sii skuv­la­huk­semii Tan­za­nias, ja dan sii le­at ožžon duođaštuv­vot ah­te da­h­ket, lasi­ha son.

Mánáid mie­las somás bar­gu

Mánáid ieža­set mie­las lea dát hui somás bar­gu, ja boar­ráse­amos mánát gal jo ádde­jit masa ja gea­sa sii čog­get ruđa. Mánát le­at oaid­nán govaid dan skuvllas, mánáin ja gu­ovl­lus, dad­já Lant­to. Mánát bes­set maid vuol­git miel­de báŋkui go dol­vot ruđa maid le­at čoag­gán, ja ka­feas bes­set boar­ráse­amos mánát le­at gi­eh­mán­nin, čaim­mi­ha Lant­to.

Ma­ma Sa­ra gi­ite­vaš

Gun­hild Berit Sa­ra Bul­jo, Ma­ma Sa­ra, mie­las lea hirbmat somá go ál­goálbmo­gat ieža dor­jot nuppi­id ál­goálbmogi­id.

– Ja jus dat eai doar­jjo, na gii de galgá doar­jut? Nu mot ma­saiat lo­hket, dad­já Ma­ma Sa­ra.

Čoagg­imin ruđa vai bes­set áid­di ceg­get

– Jus­ta dál le­at čoagg­imin ruđa ceg­get áid­di skuvlla bir­ra, vai oamit eai bea­sa bor­rat gil­vagi­id ja muo­raid maid mánát le­at gil­ván, loa­h­pa­ha Ma­ma Sa­ra.

ma­ri­tin­ger@av­vir.no

Gov­ven: Ma­rit Elin Ke­mi

KAFEA GIEHMÁNNIT DUOĐALAŠ BARG­GUID SIS­TE: Pe­da­go­ga­laš jođi­head­dji Ma­rie Loui­se Ha­et­ta Lant­to ovt­tas mánáid­gárd­di mánái­guin.

Gov­ven: Ma­rit Elin Ke­mi

GI­ITE­VAŠ: Ma­ma Sa­ra mie­las lea somá go ál­goálbmo­gat ve­ah­ke­hit nuppi­id ál­goálbmogi­id.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.