Dovd­dat go bul­jára?

Avvir - - OĐĐASAT -

NOR­GA: Ok­ta viđa olbmos dov­dá muh­ti­ma gii lea njihtan dáhká­du­sa. Dáhká­dus­fit­no­da­gat dieđi­hit ah­te re­hálaš olbmuide gár­tá div­rra­sin go olbmot njih­tet.

2018 ál­go­ja­hke­bea­lis alm­mustaht­te 576 dáh­páhusa dáhká­dusn­jihta­mis ja gaskame­arálaš sup­mi lea bir­ra­sii 300 000 ruvnno. 2017:s alm­mustaht­te dáhká­dusn­jihtami­id 428 mil­jovn­na ruvnno ovd­das, mii lea ođđa ola­hus. Fi­nans Nor­ge lea alm­mu­han lo­guid. – Dát lo­gut čáje­hit ah­te eamb­bo ja eamb­bo olbmot váld­da­hal­let go gea­hčča­lit njihtat dáhká­du­sa. Mađi eamb­bo­sat váld­da­hal­let, dađi buo­ret. Dát čuohcá re­hálaš gávppašed­djii­de nu ah­te dáhká­dus­hat­tit div­rot. Dáhká­dusn­jihtan čuohcá bu­o­hkai­de, dad­já Fren­de dáhká­du­sa guora­hal­lan­ho­av­da, Yng­ve Høvig pre­as­sa­dieđáhu­sas.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.