Gávppašit 58,5 miljárd­da ovd­das ov­dal ju­ovla­ba­si­id

Vir­ke vál­do­or­ga­ni­sašuvd­na árv­voštal­lá ah­te juo­hke nor­ga­laš gávppaša bir­ra­sii 11 040 ruvnno ju­ov­lamá­nus dán jagi. Nje­all­je ruvnno juo­hke logi ruvn­nos manná biebmorámbuvrrai­de.

Avvir - - SÁHKALAGA -

Ju­ov­lamánnu lea ain de­háleamos mánnu gáv­pe­ea­láhus­sii, muhto de­hálašvuohta nji­edjá.

Skáb­mamánnu – dat ođđa gávppašan­mánnu

Dan rájes go Čáhp­pes be­ar­jadat «Black Fri­day» jo­avd­dai Norgii 2015:s, de lea gávppaše­ap­mi sirdásan ea­net ja ea­net skáb­mamánu maŋe­mus va­hkkui.

– Čáhp­pes be­ar­jadat ja las­sá­nan neaht­tagávppaše­ap­mi lea riev­da­dan gávppašandá­bi­id. Nor­ga­laččat go­la­hed­je badje­laš 3,6 miljárd­da ruvnno ovd­das gávppi­in Norg­gas Black Fri­day beaiv­vi 2017:s. Dat lea 16 prose­ant­ta las­sáne­ap­mi ovd­dit jagi ek­tui, lo­hká Vir­ke Fag­han­del di­rekte­vra Bror Wil­liam Sten­de. Son jáhkká dán jagi Black Fri­day beaiv­vi olbmuid gávppašit bir­ra­sii 3,9 miljárd­da ovd­das mii lea skáb­mamánu 23. beaiv­vi.

Ju­ov­lamánnu – dán jagáš gáv­pašan­mánnu

2017 lo­gut čáje­hit ah­te ju­ov­lamánu las­sá­na gávppaše­ap­mi 30 prose­ant­tain, eará má­nuid ek­tui ja­gis.

– Ju­ovllat le­at de­hálaččat gávppii­de ja dine­jit 33,5 miljárd­da ruvnno ovd­das ju­ov­lamá­nus, lo­hká Sten­de, ja lo­hká ah­te biebmogávppit fas dine­jit 25 miljárd­da ruvnno.

Pre­as­sag­ov­va

Ju­ov­lamánnu lea buore­mus gávpemánnu gáv­pe­ea­láhus­ai­de, vaikko skáb­mamánu gávppaše­ap­mi lea las­sá­nan maid.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.