Eko­nomi­i­japlá­na alm­mo­laš gea­hčade­ap­mái

Avvir - - OĐĐASAT -

GU­OV­DAGE­AIDNU: Gu­ov­dage­a­innu ov­dagoddi dol­lestii me­ar­rá­dusevtto­hančoa­hk­kima maŋŋe­bárg­ga skáb­mamánu 27. beaiv­vi. Áid­na ášši gi­eđa­halla­mis lei nama­las­sii 2019-2022 eko­nomi­i­japlá­na. Dál lea ve­jo­laš gea­hča­dit dán plá­na maid de suo­hkan­stiv­ra loa­h­pa loa­h­pas galgá me­an­nu­dit ja do­hkke­hit čoa­hk­ki­mist­tis ju­ov­lamánu 13. beaiv­vi, čál­lá Gu­ov­dage­a­innu suo­hkan.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.