GEASUHA OLBMUID IEŽAS LÁVLAGIIN, mil­jovn­naid geard­de gul­da­luv­von

Lávlla «Drømme­land», man Ke­vin And­re Boi­ne lea ráhka­dan, lea čuo­ja­huv­von logi mil­jovn­na geard­de Spo­ti­fys. 2016:s alm­mu­huv­vui lávlla, ja dasto le­a­ge stre­am­e­juv­von gol­li ja pla­ti­in­na das­sái. Moat­ti má­nus lea lávlla stre­am­e­juv­von nje­all­je mil­jovn­na geard­de.

Avvir - - OĐĐASAT - Ann-ka­ro­li­ne Ei­ra an­n­ka­ro­li­[email protected]­vir.no

Muh­tun dábálaš čakč beaiv­vi 2016:s me­ar­ri­dii Boi­ne alm­mu­hit láv­laga man lea ráhka­dan, nama­las­sii «Drømme­land». Son ii lean vuordán ah­te lávlla galgá šad­dat nu bivnnuhin go dál lea.

Lei duhta­vaš 500 stre­am­ain

Go Áv­vir riŋ­ge Boi­nii, de lea son Oslos čuo­jahan­mát­kkis. Son mui­tal­age go son alm­mu­hii láv­laga, de lei son hui duhta­vaš go lávlla oaččui 500 stre­ama.

– Dán in lean gal vuordán, ah­te nu oal­l­u­gat gul­da­lit mu musi­h­ka. Dás de man­na­gođii ba­jás­guv­lui, ja de dieht­te­la­sat lei oba somá.

Beag­gán oal­le vi­idát

Son ii loga diehtit mo­vt su lávlla lea na­go­dan beag­gát nu ollu. Son lo­hká ah­te dieht­te­la­sat le­at «fáns­sat» geat le­at gul­da­lan ollu dán láv­laga, ja dat lávlla le­a­ge beag­gán olg­g­obe­al­lái Norg­ga maid.

– Lean si­h­kar ah­te le­at oal­l­u­gat gullan dan láv­laga, muhto eai soait­te diehtit gii mun lean. Jáhkán maid oal­l­ugi­id gul­da­lit dan láv­laga, mat eai soait­te nu stuora «fáns­sat» mus, muhto dan­ne go lávlla lea beag­gán nu vi­idát.

Mil­jovn­naid stre­am­e­juv­von

Moat­ti má­nus stre­am­e­juv­vui lávlla nje­all­je mil­jovn­na geard­de. Cuoŋománu 2018:s lei «Drømme­land» čuo­ja­huv­von 6,8 mil­jovn­na geard­de. Dál, ođđa­jagemá­nus, lea gul­da­luv­von logi mill­jovn­na geard­de.

Hirp­ma­huv­van go ain gul­da­lit

Ke­vin lo­hká iežas mie­las hui somán go nu ollu gerddi­id lea stre­am­e­juv­von dušše moat­ti má­nus.

– Dat mii mu mie­las lea hirp­ma­huht­ti, lea ah­te vaikko lávlla lea

guok­te jagi boar­is, de liikká gul­da­lit olbmot dan dál.

Čáje­han dih­te ah­te gul­da­lit su musi­h­ka

Vaikko dát lávlla lea stre­am­e­juv­von nu ollu gerddi­id, de ii loga Boi­ne makkár­ge váikkuhus­aid da­sa ah­te son oažžu eamb­bo «fáns­said» da­hje ah­te šad­dá dov­dose­ab­bon.

– Go bea­san báju­hit alit olbmuide ja oažžut čuo­jahan­barg­guid, de lea dat mu mie­las hui buor­re. Čáje­han dih­te sidjii­de geat lági­dit kon­se­art­taid ah­te le­at olbmot geat gul­da­lit mu musi­h­ka.

Ak­to ožžon musi­h­ka bivnnuhin

Boi­ne lea na­go­dan ak­to oažžut iežas musi­h­ka dovd­du­sin, eare­no­amážit «Drømme­land». – Le­at dieđus­ge muh­tin rá­dio­kanálat mat le­at čuo­jahan musi­h­ka, muhto dat ii le­at leam­ašan makkár­ge «Topp­list­tus» gos­te­ge. Mus ii le­at leam­ašan makkár- ge ske­ar­ro­fit­no­dat mii lea ve­ah­ke­han mu. Áid­na maid da­h­ken lei ah­te sponse­jin Face­bo­ok­ii sáhkavuoru vai lea oid­no­sis dop­pe.

Boi­ne bar­gá ge ar­tistan ol­les áig­gi, ja dás ovd­das­guv­lui lo­hká iežas ái­g­ut ráhka­dit ja alm­mu­hit vel eamb­bo láv­lagiid.

Gov­ven: Priváhta gov­va (Vuor­kágov­va)

Dá lea Ke­vin And­re Boi­ne «Drømme­land» govain.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.