Ra­h­pan dieđi­heami Oslo ráđđe­viesu Sá­mi álbmot­beai­doaluide

Avvir - - SÁHKALAGA -

Sii geat há­li­i­dit se­ar­vat Ráđđe­viesu iđit­bo­rade­ap­mái Sá­mi álbmot­beaiv­vi ok­tavuođas, sáht­tet dál dieđi­hit da­sa miel­de.

Dieđi­heap­mi ra­hppui ođđa­ja­gi­emánu 8. beaiv­vi ja gidde­juv­vo 18. beaiv­vi, čál­lá Oslo Sá­mi Vies­su sin neaht­ta­si­id­dus. Sá­mi Vie­sus le­at rád­dje­juv­von vis­sis me­ar­ri dan 400 bileahtas maid eaig­gát­or­ga­ni­sašuvnnat, skuvllat, mánáid­gárd­dit ja earát, geat gea­va­hit Oslo Sá­mi Viesu lan­jaid, juo­ga­dit gaskane­a­set. Ráđđe­vies­su čo­hk­ke de loa­h­pas ol­lis­laš nam­ma­l­ist­tuid na­mu­huv­von osso­da­gain.

Sá­mi Viesu eará gea­va­head­djit ferte­jit vál­dit ok­tavuođa Ma­ria Var­si­in e-po­ast­ta bok­te. Va­hkku maŋŋel go dieđi­hanáigeme­ar­ri diev­vá, de boahtá duođaš­tus le­at go ožžon saji. Bileahtaid fer­te viežžat ái­goda­gas ođđa­jagemánu 26.beaiv­vi ja gu­ov­vamánu 2. beaiv­vi Sá­mi Vie­sus.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.