De­háleamos mánnu gávppii­de

Avvir - - OĐĐASAT -

Maŋe­mus va­hku ov­da­laš ju­ovllaid las­sá­nii ju­ov­lagávppaše­ap­mi 28,7 prose­ant­tain. Dan čáje­hit Kvarud Ana­ly­se ju­ov­lagávppašan­inde­ak­sa­lo­gut. Ana­lysa lea váldán gávppašan­lo­guid 190 stuore­buš gávppašan­gu­ovd­dážis Norg­gas.

Maid­dái maŋe­mus va­h­kus jagi 2018:s lok­ta­nii gávppaše­ap­mi 9, 2 prose­ant­tain 2017 lo­guid ek­tui. Norg­gas álgga­huv­vo ju­ov­lagávppaše­ap­mi «Black Fri­day», skáb­mamánu loa­h­page­a­hčen.

– 2018:s lei buore­mus «Black Fri­day» mii goas­se lea leam­aš. Ob­ba­laččat lok­ta­nii ju­ov­lagávppaše­ap­mi golmmain prose­ant­tain 2017 ek­tui, lo­hká Bror Sten­de, Vir­ke fá­gagávppašeami di­rekte­vra. Ja lasi­ha ah­te ju­ov­lamánnu lea ain dat de­háleamos mánnu gávppii­de.

Boast­ta lo­gut čáje­hit ges ah­te neaht­tagávppaše­ap­mi maid ain las­sá­na.

– Mii diehtit ah­te diet gávppašanvuo­hki gal boahtá ain las­sá­nat ja ah­te oal­l­u­gat diŋ­go­jit ju­ov­laske­aŋk­kaid njuol­ga ruok­tot, lo­hka Sten­de.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.