Tids­lin­je

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Innhold -

Vik­ti­ge hen­del­ser og vende­punk­ter

Roger Mo­or­house går gjen­nom de vik­tigs­te øye­blik­ke­ne, fra Hit­ler steg til mak­tens tin­der via den uhyr­li­ge im­pe­rie­byg­gin­gen og til slutt hans fall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.