Na­zis­te­ne og det ok­kul­te

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Innhold -

Erik Kur­lan­der ser på hvil­ken rol­le det over­na­tur­li­ge spil­te i na­zis­te­nes ideo­lo­gi.

Na­zis­te­ne og det ok­kul­te

Hek­ser, var­ul­ver og vam­py­rer i Det tred­je ri­kets ideo­lo­gi.

Hit­lers plan for ver­dens­herre­døm­me

Hva lå bak Hit­lers be­slut­ning om å erob­re Euro­pa?

Stem­mer fra Ho­lo­caust

De over­le­ven­de fra døds­lei­re­ne for­tel­ler sine tra­gis­ke his­to­ri­er.

De syd­de for na­zis­te­ne

Kvin­ne­li­ge fan­ger syd­de klær for de som holdt dem fan­get.

Adolfs at­ten­tat­mann

Hen­ning von Tres­ck­ows fem for­søk på å dre­pe Fø­re­ren.

Hit­lers lan­ge skyg­ger

Der­for fort­set­ter na­zis­te­nes le­der å fa­sci­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.