1924

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Etter det som se­ne­re ble kalt «øl­kjel­ler­kup­pet» blir Hit­ler dømt til fem år i feng­sel for lands­for­ræ­de­ri og må sone i feng­se­let i Lands­berg. Der so­ner han bare ni må­ne­der un­der be­ha­ge­li­ge for­hold, før han blir løs­latt. I feng­sel skri­ver han føs­te bind av sitt selv­bio­gra­fis­ke ma­ni­fest, Mein Kampf.

Første­ut­ga­ven av Min kamp ble solgt i om­lag 10 000 ek­semp­la­rer. In­nen 1945 had­de den solgt 12 mil­lio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.