1932

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Det ar­ran­ge­res to riks­dags­valg i 1932 – i juli og no­vem­ber – og den po­li­tis­ke kri­sen blir dy­pe­re og dy­pe­re. Na­zis­te­ne går kraf­tig fram i juli og dob­ler an­tal­let stem­mer, og selv om de går litt til­ba­ke i no­vem­ber er de ved årets slutt det størs­te par­ti­et i riks­da­gen.

En na­zis­tisk pla­kat fra 1932 som an­gri­per marx­is­men og ka­pi­ta­lis­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.