April 1933

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Na­zis­te­ne har nå sik­ret seg mak­ten, og det går ikke len­ge før de vi­ser sitt san­ne an­sikt. 1. april blir det iverk­satt en lands­dek­ken­de boi­kott av jø­dis­ke virk­som­he­ter, og den blir hånd­he­vet av brun­skjor­te­ne, som tru­er alle som bry­ter den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.