1936

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Hit­ler be­stem­mer seg for å tes­te de vest­li­ge lan­de­nes be­slutt­som­het, og sen­der tys­ke trop­per inn i Rhin­land. Det er di­rek­te i strid med Ver­sail­les­trak­ta­ten og Lo­car­no­trak­ta­te­ne. Til tross for pro­vo­ka­sjo­nen får han in­gen re­ak­sjon fra bri­te­ne og fransk­men­ne­ne.

På vei inn i Rhin­land, et om­rå­de som Tysk­land mis­tet kon­troll over i Ver­sail­les­trak­ta­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.