Fe­bru­ar 1933

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Etter et brann­stif­tings­for­søk på den tys­ke riks­da­gen i Ber­lin blir den ne­der­lands­ke kom­mu­nis­ten Ma­ri­nus van der Lub­be ar­res­tert. Hit­ler tol­ker hen­del­sen som et for­var­sel om et kom­mu­nistopp­rør og iverk­set­ter en av­skrek­ken­de ak­sjon mot tysk­lands venstre­side. Han be­gren­ser be­folk­nin­gens ret­tig­he­ter og sen­der man­ge til de ny­etab­ler­te kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne.

Den ne­der­lands­ke kom­mu­nis­ten Ma­ri­nus van der Lub­be.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.