Au­gust 1939

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

På grunn av polsk ufor­son­lig­het og ny vest­lig be­slutt­som­het blir Hit­ler tvun­get til å sik­re seg sov­je­tisk hjelp til å iso­le­re sitt nes­te mål, og han til­byr Sta­lin fritt lei­de i Øst-Euro­pa som takk. Re­sul­ta­tet blir «ikke­an­greps­pak­ten», og den ba­ner vei for in­va­sjo­nen av Po­len og star­ten på and­re ver­dens­krig.

Alle smi­ler (enn så len­ge) på sig­ne­rin­gen av den tysk-sov­je­tis­ke ikke­an­greps­pak­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.