1944

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Det mis­lyk­ke­de draps­for­sø­ket på Hit­ler i hans ho­ved­kvar­ter, med oberst Claus von Stauf­fen­berg som hjer­nen bak, er det mest al­vor­li­ge an­gre­pet mot Hit­ler. Det fore­går sam­ti­dig et kupp­for­søk i Ber­lin, og det blir slått ned. Nes­ten alle de im­pli­ser­te blir ar­res­tert, dømt og hen­ret­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.