Juli 1943

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Etter en al­li­ert in­va­sjon øns­ker Ita­lia og Mus­so­li­ni en vei ut av kri­gen og Il Duce blir av­satt etter et mis­til­lits­vo­tum i fa­scis­te­nes råds­for­sam­ling sent i juli. Ita­lia sig­ne­rer en vå­pen­hvi­le med de al­li­er­te seks uker se­ne­re, og tys­ke styr­ker blir stå­en­de igjen ale­ne.

Be­ni­to Mus­so­li­ni, fa­scis­te­nes dik­ta­tor i Ita­lia, blir av­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.