Vil­le til­stan­der

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Førerens Tilhengere / Tysk Nederlag -

Adolf Hit­ler hil­ser på en­tu­si­as­tis­ke tilhengere på Nürn­berg­stev­net i 1933. Dis­se enor­me pro­pa­ganda­mø­te­ne ble av­holdt på na­zist­par­ti­ets eien­dom i Nürn­berg fra 1933 til 1938, og til­trakk seg hundre­tu­sen­vis av nazi­parti­med­lem­mer og til­skue­re, som alle prøv­de å få et glimt av den tys­ke kans­le­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.