CLA­RE MUL­LEY

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Førerens Tilhengere / Kvinnelige Piloter -

Cla­re Mul­ley er his­to­risk for­fat­ter og bio­graf. Bø­ke­ne hen­nes om­fat­ter The Spy Who Loved: The Secrets and Li­ves of Chris­ti­ne Gran­vil­le (Pan Mac­mil­lan, 2013) og The Wo­man Who Saved the Child­ren: A Bio­grap­hy of Eglan­tyne Jebb (Oneworld, 2009).

Foto: Fran Mon­ks

«Beg­ge kvin­ne­ne var stol­te, tys­ke pa­trio­ter med en sterk plikt­fø­lel­se. De var imid­ler­tid en­ga­sjert i svært uli­ke ting: Han­na i det nye nazi­re­gi­met, Me­lit­ta i en mye eld­re fore­stil­ling om Tysk­land,» for­tel­ler Mul­ley.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.