Fan­ger av nazi­re­gi­met

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazi Ideology / Nazistenes Ideologi / Kjolesyerske -

Po­li­tis­ke fan­ger an­kom­mer kon­sen­tra­sjons­lei­ren Ora­nien­burg i nær­he­ten av Ber­lin i 1933. Det var den førs­te lei­ren som ble etab­lert av nazi­re­gi­met. I star­ten var det po­li­tis­ke fan­ger som satt der, de fles­te var kom­mu­nis­ter el­ler so­sial­de­mo­kra­ter, men fle­re ho­mo­fi­le og and­re «uønskede ele­men­ter» ble også fengs­let der. Ora­nien­burg ble stengt i 1935, og lei­ren ble se­ne­re er­stat­tet med den mye stør­re kon­sen­tra­sjons­lei­ren Sach­sen­hau­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.