Claus von Stauf­fen­berg

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Hitlers Attentatmann -

Stauf­fen­berg var en stabs­of­fi­ser som ble al­vor­lig ska­det i Nord-Afri­ka, og som be­stem­te seg for å dre­pe Hit­ler. Bom­ben ble plan­tet un­der møte­bor­det på en mi­li­tær­kon­fe­ran­se i Ras­ten­burg 20. juli 1944 og drep­te fire men­nes­ker. Hit­ler ble bare let­te­re ska­det. Stauf­fen­berg ble tatt og skutt i Ber­lin sam­me kveld. Hans draps­for­søk var en del av en stør­re plan som in­volver­te man­ge høyt­stå­en­de tje­neste­menn som skul­le ta kon­troll over den tys­ke sta­ten etter Hit­lers død. Man­ge mis­tenk­te ble ar­res­tert, tor­tu­rert og hen­ret­tet etter det som ble kjent som juli­bom­be­kom­plot­tet.

Stauf­fen­berg med søn­ne­ne – han føl­te at å dre­pe Hit­ler var livs­vik­tig for Tysk­lands frem­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.