Fran­ciszek Nie­pokól­czycki

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Hitlers Attentatmann -

Nie­pokól­czycki var ma­jor i den pols­ke il­le­ga­le hæ­ren, og var hjer­nen bak et bombe­an­grep i sen­trum av Warza­wa som skul­le sam­men­fal­le med Hit­lers be­søk i den be­sei­re­de ho­ved­sta­den i ok­to­ber 1939. Selv om Hit­lers kon­voi pas­ser­te rett over bom­ben, eks­plo­der­te den ikke. Det er frem­de­les ukjent hvor­for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.