Hans Os­ter

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Hitlers Attentatma­nn -

Os­ter var ma­jor i den tys­ke, mi­li­tæ­re etter­ret­nin­gen (Ab­wehr), og plan­la å dre­pe Hit­ler i 1938 mens det ble gjen­nom­ført et kon­ser­va­tivt kupp mot nazi­re­gi­met. Pla­nen ble av­brutt da sa­bel­ras­lin­gen mot Tsjek­ko­slo­va­kia ble løst med for­hand­lin­ger og ikke krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.