VI­TA­MIN K2

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

K-vi­ta­min fin­nes i plan­ter og er nød­ven­dig for et sterkt skje­lett og for at blo­det skal kun­ne koa­gu­le­re. Vi­ta­mi­net K2 er bak­te­rie­for­men av K-vi­ta­mi­net, og har lik ef­fekt hos men­nes­ker når det tas som til­skudd. Det fin­nes ster­ke be­vi­ser for at K2 brem­ser re­duk­sjo­nen i bein­tet­t­het i skje­let­tet hos eld­re, selv om det er mind­re ef­fek­tivt enn hor­mon­te­ra­pi hos kvin­ner i over­gangs­al­de­ren. Noen stu­di­er har også vist at høye do­ser med K2-vi­ta­min kan ha ef­fekt mot le­ver­kreft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.