HVOR­DAN FÅR INUITTER SINE «FEM OM DA­GEN»?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Tra­di­sjo­nell inuitt­kost inne­hol­der en del bær, al­ger og plan­ter, men ani­malsk føde kan gi alle de vik­ti­ge næ­rings­stof­fe­ne, for­ut­satt at man spi­ser hele dy­ret og at det blir spist rått. Hval­hud og sel­hjer­ne inne­hol­der C-vi­ta­min. Men inuitt­kost er ikke sun­ne­re enn et mo­der­ne vest­lig kost­hold. Hjer­te-kar­syk­dom­mer er like van­lig blant inuitter, og fore­koms­ten av bein­skjør­het og slag er høy­ere, si­den de får en stør­re an­del av ener­gi­en sin fra ani­malsk fett og får i seg be­gren­set med kal­si­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.