Blir man de­hydrert av te og kaf­fe?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Kost­holds- og helse­ks­per­ter min­ner oss ofte om vik­tig­he­ten av å drik­ke mye, men en del av dem hev­der at kaf­fe og te ikke bi­drar til å fyl­le opp væske­ba­lan­sen. Grun­nen er at de inne­hol­der kof­fein, som gjør at man tis­ser mer. Men selv om kof­fein kan være vann­dri­ven­de, vis­te en stu­die fra fors­ke­re ved fle­re bri­tis­ke uni­ver­si­te­ter i 2016 at kof­fein­meng­den i kaf­fe og te har en ube­ty­de­lig inn­virk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.