FAKTA

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

Den glo­ba­le etter­spør­se­len etter vann an­tas å øke med 55 % in­nen 2050, ho­ved­sa­ke­lig på grunn av øken­de be­hov fra in­du­stri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.