BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid

MAUR SOM DYRKER SOPP

-

Bladskjaer­ermaur har sopphager. De skjaerer blader for å gi naering til soppen, som brukes som mat til maurenes larver. Soppen tiltrekker seg mange uønskede mikrober, men maurene kjemper mot dem med antimikrob­estoffer produsert av aktinobakt­erier som vokser på kroppene deres. Disse er en mulig kilde til nye medisiner som forskes på ved University of East Anglia.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway