TIL VER­DENS ENDE

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

Fors­ke­re fra Uni­ver­sity of Il­li­nois i Chi­ca­go le­ter på ste­der man inn­til ny­lig ikke had­de lett etter anti­bio­ti­ka. De tar med seg prøve­rør til Is­lands var­me kil­der og til mud­de­ret på bun­nen av fersk­vanns­inn­sjø­er for å lete etter bak­te­ri­er som pro­du­se­rer nye stof­fer. De har al­le­re­de fun­net bak­te­ri­er i Michi­gan­sjø­en som pro­du­se­rer anti­bio­ti­ka som kan ku­re­re tu­ber­ku­lo­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.