PLANLEGG RUTEN

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MILJØSKADER -

For­urens­nings­ni­vå­ene va­rie­rer fra vei til vei, så hvis du plan­leg­ger ruten din, kan du mins­ke hvor man­ge par­tik­ler du får i deg fra luf­ten. På luft­kva­li­tet.info kan du sjek­ke luft­kva­li­te­ten lo­kalt i de størs­te by­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.