PLANK­TON

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - UTRYDDELSE -

Li­ker du å pus­te? Da kan du tak­ke plank­ton. Det er plank­ton som pro­du­se­rer fra 50 til 85 pro­sent av ok­sy­ge­net i atmos­fa­eren. Dis­se bitte­små or­ga­nis­me­ne tar også med seg kar­bon til bun­nen av ha­vet. Og ikke nok med det, de er grunn­la­get for ver­dens mat­nett, i og med at de blir spist av alt an­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.